top of page

MERA är ett magasin om barn & ungdomslitteratur som ges ut av föreningen FIBUL.rf. MERA kan läsas gratis på föreningens hemsida. Jag är projektansvarig, huvudredaktör, och Art Director. Jag illustrerar och skriver även för tidningen.

MERA is an annual magazine about children's literature, published by the author's & illustrator's organisation FIBUL. I work as project manager, head editor, Art Director, as well as illustrate and write for the magazine.

bottom of page